India

12/04/2024 Friday
Shri Gurudev Shikshan Prasarak Mandal's

Yeola, Dist. Nashik, Maharashtra, India, 423401

Syllabus
1.
FYBSc 2013 Syllabus
2.
SYBSc 2013 Syllabus
3.
TYBSc 2013 Syllabus
4.
FYBSc 2019 Syllabus
5.
SYBSc 2019 Syllabus
6.
TYBSc 2019 Syllabus